• Think Green

    För b!design är miljöskyddet av stor betydelse - vi är medvetna om det ansvar som vi har gentemot vår jord. Som ett alternativ till de vanliga trägolven erbjuder b!design mönstervinylgolv samma fördelar som ett trägolv har, men utan dess nackdelar – och till våra golv behöver skogas skövlas.

    b!design satsar på en varaktig hantering av råmaterialen för en långsiktigt frisk miljö. Därför är alla våra vinylgolv återvinningsbara till 100%, och ger därmed en klart längre miljöpåkänning.