Skötsel

Hitta rätt golv,
lekande lätt

Vilken typ är du?

Rengöring

Blandning (större ytor): späd b!design grundrengöringskoncentrat 1:10 med vatten (t.ex. 0,5 l till 5 l vatten) och fördela jämnt över golvet med plattmopp eller skurtrasa (se till att det inte bildas pölar).
Passar även för rengöringsmaskiner.

Blandning (mindre ytor): applicera b!design grundrengöring utspätt koncentrat direkt och fördela med en urvriden fuktad trasa. Låt verka i 5 – 20 minuter. Efterbehandla ställen som har torkat under denna tid. Ta upp den lossade smutsen dimfuktigt och grundligt med plattmopp. Torka rent dimfuktigt 2 – 3 x med rent vatten. Torka torrt. Efterbehandla med b!design uppfräschare efter att golvet är helt torrt.

Skötsel

Tillsätt bara i tvättvattnet – 2 kapsyler räcker till ca 5 liter vatten. Vrid ur skurtrasan och torka dimfuktigt. Torka ev. torrt efter.

Anmärkning: för avlägsnande av mycket svåra fläckar, för uppfräschning emellanåt och för intensiv skötsel av golvet rekommenderar vi b!design uppfräschare.

Uppfräschning

Omskakas väl före användning. Häll en kapsyl med medel (till ca 2 m²) på det dammsugna golvet och gnugga jämnt med en trasa.

Anmärkning: för extremt smutsiga golv (t.ex. i offentliga lokaler) rekommenderar vi vid behov en grundrengöring med b!design grundrengöring koncentrat och efterföljande skötsel med b!design uppfräschare.