Impressum

Operatör av dessa internetsajter är
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

VAT-nr: DE 156673152
Tingsrätten Mannheim: HRA 3983

Telefon: +49 800 3905 000
E-post: service@bauhaus.info

Personligt ansvarig delägare

Werkhaus GmbH
Säte: Mannheim
Tingsrätten Mannheim HRB 6426
VD: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Ansvarsinformation

Trots noggranna kontroller av innehållet ikläder vi oss inget ansvar för innehållet på externa länkar. För innehållet på länkade sidor bär deras operatörer ensamma det fulla ansvaret.

Dataskyddsinformation

Det är BAUHAUS’ önskan att din användning av våra internetsidor är säker och tillfredsställande. BAUHAUS strävar alltid efter att agera i överensstämmelse med gällande dataskyddsrätt. Nedanstående riktlinje avseende dataskyddet anger när och var vi samlar in personrelaterade uppgifter och hur vi kan kontrollera detta förfarande.

Denna riktlinje avser internetsidorna på URL www.bauhaus-ag.de resp. www.bauhaus.info. Eftersom vi fortlöpande utökar utbudet kan nyheter bli aktuella i det enskilda fallet. Därför rekommenderar vi dig att läsa igenom denna riktlinje regelbundet.

Dataskyddsriktlinje

Normalt kan du anropa vår internetsida utan att behöva ange uppgifter om din person. Om ditt namn, adress eller andra personuppgifter krävs i det enskilda fallet, får du information om det i förväg. Om du beslutar dig för att överföra personuppgifter till oss eller våra affärspartners via internet, för t.ex. hantering av korrespondens eller utförande av beställningar, kommer vi att samla in, lagra och behandla dessa uppgifter med största omsorg och med beaktande av relevant lagstiftning.

Användningsdata

När vår internetsida anropas erhåller vi användningsdata. Vi analyserar dessa data för att identifiera trender och att sammanställa statistik. I alla våra åtgärder följer vi emellertid de höga säkerhetsstandarderna i ”Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG)” (tysk dataskyddslagstiftning för teletjänster, ö.a.) och ”Datenschutzverordnung für Telekommunikationsunternehmen (TDSV)” (tysk dataskyddsförordning för telekommunikationsföretag, ö.a.). Härigenom är det uteslutet att användningsdata eller användningsprofiler kopplas ihop med personuppgifter och att en ”användare av glas” uppstår.

Ansvarsfriskrivning (Disclaimer)

Vi kan inte garantera riktigheten hos det samlade innehållet. Inläggen har källor som vi finner trovärdiga. Vi kan därför inte ikläda oss ansvar eller garanti för aktualitet, riktighet och fullständighet hos den information som har ställts till förfogande.

Den kommersiella användningen och/eller vidare spridningen av innehållet på dessa internetsidor kräver skriftligt tillstånd.

Uppgifterna på våra internetsidor har framställts med omsorg och enligt senaste tekniska rön och kunskapsnivåer. Kunskaps- och erfarenhetsnivåerna vidareutvecklas ständigt. Vi vill därför göra dig uppmärksam på att du innan du utför arbetet, alltid kontrollerar senaste status för internetsidan. Vi ber om förståelse för att vi för uppgifterna på dessa sidor måste begränsa vårt ansvar till uppsåt, grov vårdslöshet och överträdelse av väsentliga skyldigheter. De beskrivna produkttillämpningarna kan inte ta hänsyn till särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Testa därför alltid att de produkter som används är lämpliga för det konkreta ändamålet och beakta alltid bruksanvisningen och tillverkarens uppgifter.

Bilduppgifter

© fotolia.com
© iStockPhoto.com

© Paul Maguire – Fotolia.com, © fischer-cg.de – Fotolia.com, © F.Schmidt – Fotolia.com, © zhu difeng – Fotolia.com, © hammett79 – Fotolia.com, © peshkova – Fotolia.com, © Stauke – Fotolia.com, © Smileus – Fotolia.com, © Romolo Tavani – Fotolia.com, © Halfpoint – Fotolia.com, © goodluz – Fotolia.com, © drubig-photo – Fotolia.com, © ehrenberg-bilder – Fotolia.com, © stokkete – Fotolia.com, © franckreporter – iStockPhoto.com, © skynesher – iStockPhoto.com, © LarisaBozhikova – iStockPhoto.com

Användningsinformation avs. Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder sig av s.k. cookies, små textfiler, som lagras i din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbsidan. Den information om din användning av denna webbsida som har genererats av cookien skickas i regel till en Google-server i USA och lagras där. Vid en aktivering av IP-anonymiseringen på denna webbsida förkortas emellertid först din IP-adress av Google inom EU-medlemsstaterna eller i andra stater anslutna till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av denna webbsidas operatör använder Google denna information till att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbsidesaktiviteterna och att leverera ytterligare tjänster gentemot webbsidesoperatören vilka har samband med webbsidesanvändningen och internetanvändningen. Den IP-adress som överförs av din läsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra data hos Google. Du kan förhindra att cookies lagras med en inställning i din läsarprogramvara; vi vill dock påpeka att du då ev. inte har tillgång till alla funktioner fullt ut på denna webbsida. Du kan dessutom förhindra registrering av de data som cookien har genererat vilka avser din användning av webbsidan (inkl. din IP-adress) till Google samt bearbetningen av dessa data genom Google genom att ladda ned och installerade den läsar-plugin som finns på denna länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Mer information om detta återfinns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de resp. på https://www.google.de/intl/de/policies/ (allmän information om Google Analytics och dataskydd). Vi vill hänvisa till att Google Analytics på denna webbsida har utökats med koden ”gat._anonymizeIp();”, för att garantera en anonymiserad registrering av IP-adresser (s.k. IP-maskning).