Garanti

Kollektionerna b!design star, maxi, maxi+ och tile erbjuder en 5-ÅRS, FULLSTÄNDIG KOMMERSIELL GARANTI.
Kollektionen b!design clic erbjuder en 10-ÅRS, BEGRÄNSAD KOMMERSIELL GARANTI.
Kollektionen b!design clic home erbjuder en 5-ÅRS, BEGRÄNSAD KOMMERSIELL GARANTI.
FÖR ANVÄNDNING I PRIVATBOSTÄDER GÄLLER TILLVERKARGARANTIN PÅ 25 ÅR.

1. Giltighetsområde
Förutsatt att golvet har skötts enligt uppgifterna i bruksanvisningen och använts inom ramen för angiven bruksklass och installerats enligt läggningsanvisningen, omfattar garantin enbart följande områden:

  1. Tillverkningsdefekter
  2. Delaminering
  3. Kraftiga, ovanliga färgavvikelser och blekning, förutsatt att plankorna inte har utsatts för direkt solstrålning.

2. Garantin omfattar inte:

  1. Normalt slitage, avsiktligt orsakade skador: skador p.g.a. felaktig läggning eller skötsel, kemisk sönderdelning p.g.a. olämpliga städmedel, alkalihaltiga undergolv eller skador p.g.a. hydrostatiskt tryck, brännskador, sprickor, bulor, fläckar eller förlorad lyster p.g.a. normalt åldrande eller yttre inverkan.
  2. Arbete eller arbetskostnader för avlägsnande av det skadade och läggning av utbytesgolvet.
  3. Följdskador

Användningsbegränsningar, försenad uthyrningstidpunkt etc., som står i samband med avlägsnandet eller nyläggningen av det berörda materialet. All annan skadeersättning för sido- eller följdskador är uttryckligen utesluten.
Om följdskador inte går att undvika p.g.a. lokala lagbestämmelser, kan de begränsningar som anges under punkt 2 eventuellt tillämpas endast delvis. Genom denna garanti lämnas specifika rättigheter, och därur kan inga ytterligare krav eller rättigheter härledas. Dessa garantifullgöranden kan krävas in endast genom omedelbar underrättelse till försäljningspartnern/återförsäljaren. Underrättelsen måste åtföljas av en kopia av originalfakturan samt en fullständigt ifylld reklamationsrapport med foton. Begäran om garanti kan godkännas endast av försäljningspartnern/återförsäljaren.